RT 88-11089-et

Eskalaatorid ja liikurteed

Tagasi
Kirjeldus

Selles juhendkaardis esitatakse eskalaatorite ja liikurteede projekteerimise üldandmed ja dimensioonimisjuhised. Juhendeid võib rakendada remondi korral. Juhendid põhinevad masinadirektiivil 2006/42/EÜ, Soome Valitsuse määrusel masinate ohutuse kohta 400/2008 ja standardil EVS-EN 115-1 + A1 Eskalaatorite ja sõidukonveierite ohutus. Osa 1: Valmistamine ja paigaldamine. Remondi puhul võib rakendada standardit EVS-EN 115-2 Eskalaatorite ja liikurteede ohutus. Osa 2: Nõuded olemasolevate eskalaatorite ja liikurteede ohutuse parandamiseks.