RT 82-10829-et

Puitfassaadid

Tagasi
Kirjeldus

Käsitletakse puittarinditega elamute puidust fassaadivoodreid, nende kavandamist ning paigaldamist. Juhised on mõeldud kohapeal ehitamiseks, kuid need sobivad kasutamiseks ka tööstuslikus majaehituses.