RT 29-11062-et

Ehituse maalritööd. Viimistletavad objektid ja aluspinnad

Tagasi
Kirjeldus

Selles RT-juhendis on Talo 2000 liigituse kohane viimistlusobjektide nimistu ning liigitusest erinevate viimistletavate aluspindade nimistu. Nimistud vastavad käsiraamatus Maalritööde RYL Maalritööde kvaliteedi üldnõuded antutele.