RT 18-11051-et

Hoone värvkatte seisukorrahinnang

Tagasi
Kirjeldus

Juhendkaardis on tutvustatud hoone värvkatte kahjustusi ja nende põhjusi. Lisaks räägitakse juhendis värvkatte seisukorra jälgimisest ja seisukorra hindamise aktist. Juhend on uuendatud käsiraamatu Maalritööde RYL 2012 Maalritööde kvaliteedi üldnõuded ja viimistluskombinatsioonid koostamise käigus.