RT 82-10612-et

Krohvitud fassaadid, remondi-ehitustööd

Tagasi
Kirjeldus

Käsitletakse krohvitud fassaadide enam esinevaid kahjustusi ja nende remondivõtteid. Juhendkaart on mõeldud seisukorra analüüsimiseks ja remondiprojekti tellimiseks hankeprojekti koostamisetapil.