RT 29-11049-et

Ehituse maalritööd. Koormusklassid

Tagasi
Kirjeldus

RT-juhendkaardis jaotatakse maalritööde objektil valitsevad keskkonnatingimused värvkatte säilimist mõjutavate tegurite alusel koormusklassidesse. Koormusklasse on uuendatud ja täiendatud käsiraamatu Maalritööde RYL 2012 Maalritööde kvaliteedi üldnõuded ja viimistluskombinatsioonid koostamise käigus.