RT 82-11006-et

Välisseinatarindid

Tagasi
Kirjeldus

Selles RT-juhendkaardis esitatakse levinumaid elamu-, büroo- ja ärihoone välisseina tarindeid