RT 80-11115-et

Täiendavad sile- ja profiilplekktarindid, üldjuhend

Tagasi
Kirjeldus

Selles RT-juhendkaardis on sile- ja profiilplekist valmistatavate, täiendavate metalltarindite üldjuhiseid. Lisaks materjalidele käsitletakse siin korrosioonitõrjet ja töövõtteid.