RT 85-10767-et

Katuse profiil- ja laineplekk-katted

Tagasi
Kirjeldus

Selles RT-juhendkaardis on antud juhendid katuse ja selle osade katmisest profiil- ja laineplekiga ning töös kasutatavatest materjalidest. Juhendit rakendatakse uusehitusel ja sobitatakse remonditöödel.