RT 103447-et

Torustike ja õhukanalite toestamine

Tagasi
Kirjeldus

Käesolevas juhendis on kirjeldatud kütte-, vee- ja kanalisatsioonitorustike ning ventilatsiooni õhukanalite toestusviise, toendite kinnitamist tarindite külge ja tugede sammu. Lisaks on esitatud alused toestusprojekti tegemiseks. Juhend on mõeldud toestuse projekteerijaile, kuid sisaldab olulist teavet ka töövõtjale, tehnosüsteemide projekteerijale, ehituskonstruktorile ja tellijale.

Eritorustikud, nt sprinkler- ja gaasitorustikud ning väljalasketorud tuleb toestada vastava erijuhendi järgi.