RT 63-10990-et

Sprinklerseadmestik

Tagasi
Kirjeldus

Juhendkaardis tutvustatakse sprinklerseadmestiku toimimist ja projekteerimisaluseid