RT 85-11132-et

Katuse turvavarustus

Tagasi
Kirjeldus

Siit leiab juhendid seina- ja katuseredeli, katusesilla ja lameda katuse käigusilla, korstnaredeli ja korstnapühkija töötasapinna ning kaitsepiirete, lumetõkke, katusepollari ja ohutusrelsside kohta. Need tooted aitavad tagada katusel ohutu töötamise ja viibimise. Juhendit rakendatakse uusehitusel ning ekspluatatsioonis olevate katuste turvavarustuse projekteerimisel ja remontimisel. Valgust läbilaskva katuse hooldussüsteemidest on juttu väljandes RIL 198-2001 Valoaläpäisevät rakenteet. Osaliselt tugineb juhend Soome ehituseeskirjade kogumiku osal F2 Rakennusten käyttöturvallisuus. Määräykset ja ohjeet 2001.