RT 85-10738-et

Katusekatte remont

Tagasi
Kirjeldus

RT-juhendkaardis on juhiseid katuse remontimiseks. Katusekatetest käsitletakse rullmaterjal-, kivi-, kiudtsementplaat ja metallkatteid. Juhendkaardis on kirjeldatud katusekatte sagedasemaid kahjustusi ning katusekatte ja alustarindite remondivõtteid.