RT 85-11253-et

Katuse kalded, katte valik

Tagasi
Kirjeldus

Selles juhendis on esitatud katuse sellised miinimum- ja maksimumkalded, mille piires võib kasutada üldlevinud kattematerjale.