RT 83-11161-et

Katuse lisasoojustamine

Tagasi
Kirjeldus

Selles juhendis on antud põhiandmed mitmet tüüpi katusetarindite lisasoojustamisest. Juhendis kirjeldatakse tüüpilisi kahjustusi ja remondini viinud põhjusi ning remondilahenduse valikut mõjutavaid tegureid.