RT 85-85001-et

Katuste renoveerimine, katused, mõjud ja tarindus, osa 1.

Tagasi
Kirjeldus

Katuse renoveerimise infolehtede sarjas on kisitletud eeskäitt köetavate hoonete katuseid. Mitteköetavate hoonete katuste ja varikatuste puhul on kõik probleemid lihtsamad, sest nmdele mõjub ainult väliskeskkond, aga mitte hoone soojus ja niiskus. Katuse vastupidavus sõltub ühelt poolt teguritest, mis katust mõjutavad, ja teiselt poolt katuse kujust, materjalidest ning tarindusest. Käesolavas infolehes on käsitletud mõlemaid aspekte. Seejuures on vaadeldud mitte ainuh nüüdisaegseid katusetarindusi, vaid ka viimaste aastakümnete jooksul ehitatud konstruktsioone.