RT 85-11020-et

Metallist sademeveesüsteemid

Tagasi
Kirjeldus

RT-juhendkaardis antakse juhiseid metallist räästarennidele ja sademeveetorudele, nende mõõtmete ja paigaldamise kohta.