RT 82-10980et

Kivimaterjalist elementfassaadide vuugid

Tagasi
Kirjeldus

Esitatakse elementfassaadide vuukide projekteerimis-,tihendamis- ja vuukimisjuhiseid, kui vuukimiseks kasutatakse elastseid vuugimastikseid või eelpressitud, paisuvaid vuugilinte ja nakkepinnaks on betoon, tellis, keraamiline plaat, looduskivi või krohv. Juhiseid rakendatakse ka ukse ja akna liitevuukide täitmisel.