RT 14-11005-et

MaaRYL 2010. Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone ehituse pinnasetööd

Tagasi
Kirjeldus

RYL on ehitusalal üldiselt heakskiidetud hea ehitustava kirjeldus. Käsiraamatus on pinnase-, alus-, kalju- ja kattetarinditele (teekatted ja haljastus) seatavad ning ehitusaegset kuivendust ja pinnase puhastamist sätestavad nõuded. MaaRYL 2010 asendab käsiraamatu MaaRYL 2000.