RT 89-11002-et

Õuealade alus- ja kattetarindid

Tagasi
Kirjeldus

Siin antakse juhendeid elamute, äri- ja ühiskondlike hoonete tavapäraste liiklus- ja muude õuealade katendite projekteerimiseks ja ehitamiseks. Lisaks on esitatud mh kattematerjalide valimisele, tarindikihtidele ja liituvatele ehitistele esitatavaid nõudeid.