RT 98-11180-et

Jalgratta-ja jalgteed

Tagasi
Kirjeldus

Selles juhendis on antud juhiseid jalgratta- ja jalgteede projekteerimiseks tiheasustuses. Jalakäimine ja jalgrattasõit on kaks erinevat liiklusviisi, mille tõttu käsitletakse neid juhendis eraldi.