RT 21-11287-et

Immutatud puitmaterjal

Tagasi
Kirjeldus

Selles RT -juhendis on esitatud immutatud puitmaterjali liigitus ja kvaliteedinõudeid ning kasutamist puudutavaid juhendeid ja eeskirju. Need põhinevad Euroopa EN-standarditel ning nende alusel Põhjamaade puidukaitsenõukogu (edaspidi NTR) välja antud dokumentidel ning Ohutus- ja kemikaaliameti (edaspidi TUKES) väljaantud puidukaitseainete kasutamise eeskirjadel ja immutatud puitmaterjali kasutussoovitustel. RT -juhend RT 21-11288-et Puitmaterjal. Saetud ja hööveldatud käsitleb ehituses kasutatavat puitmaterjali üldiselt ja juhendist RT 21-11289-et Puitmaterjal. Järeltöödeldud tooted leiab immutatud puitmaterjali üldlevinud mõõtmeid.