RT 14-11197-et

Tarindite õhutiheduse kontrollimine märkegaasiga

Tagasi
Kirjeldus

Selles juhendis on antud juhiseid hoone tarindite õhutiheduse kontrollimiseks märkegaasiga. Juhendis antud katseid märkegaasiga tehakse kvaliteedi kontrollimisel uusehitusele ja remonditavale hoonele ning hoonete siseõhu- ja seisukorrauuringute läbiviimisel.