RT 21-11266-et

Termotöödeldud puit

Tagasi
Kirjeldus

Selles juhendis käsitletakse ThermoWood-protsessi läbinud termotöödeldud puidu omadusi, liigitust ning kasutamiskohti ehituses. Nimetatud protsess on Soome tehnilise uurimiskeskuse VTT Oy poolt patenteeritud. Termotöödeldud puidu tootmisel järgitakse töötlusprotsessis standardit CEN/TS 15679. Termotöödeldud puidust valmistatud toodete kohta leiab tootjapoolset infot RT-tootekartoteegist.