RT 21-11288-et

Puitmaterjal. Saetud ja hööveldatud

Tagasi
Kirjeldus

Käesolevas juhendkaardis on esitatud karkassi- ja voodritarindites kasutatavaid saetud ja hööveldatud puidutooteid. Toodete kohta toodud ristlõikekujud ja mõõtandmed on suunavad.