RT 21-11289-et

Puitmaterjal. Järeltöödeldud tooted

Tagasi
Kirjeldus

Selles juhendis on esitatud teavet karkassi- ja voodritarindites kasutatavate puittoodete kohta, milleks on surveimmutatud saematerjal, termotöödeldud saematerjal, liimpuit, kihtpuit, CLT-plaadid ning vastavalt objektile projekteeritud sõrestikud ja talad.