RT 42-11058-et

Puituksed

Tagasi
Kirjeldus

Selles RT-juhendkaardis käsitletakse puidust või puidupõhistest materjalidest valmistatud vahe- ja välisuksi. Juhiseid on antud uste dimensioonimiseks ning nende varustamiseks suluste ja kinnititega. Lisaks on antud uste toimimis- ja kvaliteedinõuded. Selles juhendkaardis antud toimimisnõuete kohaseid uksetarindeid kasutatakse peamiselt elamutes ja avalikes hoonetes.