Ratu 34-0244 et

PLEKITÖÖ, KATUS. Kulud ja meetodid

Tagasi
Kirjeldus

Juhendkaart käsitleb kulusid ja meetodeid plekkkatuste tegemisel eri metallidest. Kaart kirjeldab katuse katmist ning neelu- ja harjaplekkide paigaldamist. Töökirjeldus hõlmab ka brigaadi tehtavaid abitöid (näiteks transporditööd, mõõtmine ja koristamine). Kaart ei käsitle töökojas tehtavaid plekitöid ja tarindite värvimist. Lehtmetallist fassaadikatete ja lisadetailide paigaldamise kulusid ja meetodeid vt Ratu 34-0245. Maalritööde kulusid ja meetodeid vt Ratu 73-0091 ja Ratu 73-0092.