RT 85-11205-et

Haljaskatused ja katuseaiad, tarindid.

Tagasi
Kirjeldus

Haljaskatuste ja katuseaedade kohta on kolmest juhendkaardist koosnev sari, millest käesolev sisaldab juhiseid mitmesuguste haljaskatuste ja katuseaedade projekteerimiseks. Haljaskatuste ja katuseaedade kohta leiab lisateavet juhendkaardist Põhimõtteid RT 85-11203-et ja taimede valimiseks juhendkaardist Taimestik ja kasvupinnas RT 85-11204-et.