RT 85-11203-et

Haljaskatused ja katuseaiad, põhimõtteid.

Tagasi
Kirjeldus

Haljaskatuste ja katuseaedade kohta on kolmest juhendkaardist koosnev sari, millest see juhendkaart käsitleb mitmesuguste haljaskatuste ja katuseaedade tähtsust ja põhimõtteid. Haljaskatuse tarindusest ja ehitamisest ning teistest tehnilistest lahendustest leiab juhiseid kaardist Tarindid RT 85-11205-et. Haljaskatuste ja katuseaedade taimestiku valimist käsitletakse juhendkaardis Taimestik ja kasvupinnas RT 85-11204-et.