RT 85-11204-et

Haljaskatused ja katuseaiad, taimestik ja kasvupinnas.

Tagasi
Kirjeldus

Haljaskatuste ja katuseaedade kohta on kolmest juhendkaardist koosnev sari, millest käesolev sisaldab juhiseid taimede valimiseks mitmesuguste haljaskatuste ja katuseaedade tarbeks. Haljaskatuse tarindite ja ehitamise ning muude tehniliste lahenduste kohta leiab teavet juhendkaardist Tarindid RT 85-11205-et. Haljaskatuste ja katuseaedade muud juhendteavet leiab juhendkaardist Põhimõtteid RT 85-11203-et.