RT 89-10949-et

Õuealade taimestik. Hooldusjuhendi koostamine

Tagasi
Kirjeldus

Selles juhendkaardis käsitletakse taimede hooldusvajadust ja hoolduse juhendamist kinnistu õuealal pärast haljastustööde garantiiaja lõppemist. Taimede valimist ja istutamist on käsitletud juhendkaardis RT 89-10639 Piha-alueiden kasvillisuustyöt.