RT 88-10129-et

Trepid, sõnastik

Tagasi
Kirjeldus

Standardisse on kätketud kaldteid, treppe ja redeleid hõlmavate põhiterminite määratlused. Lisaks eestikeelsetele terminitele on toodud vasted soome, inglise, saksa ja vene keeles. Osaliselt põhineb sõnastik rahvusvahelisel standardil ISO 3880/1 'Building construction - Stairs - Vocabulary Part 1'. ISO-standardis määratletud sõnad on tähistatud sulgudes oleva nurnbriga ingliskeelse termini järel.