RT 07-11195-et

Ehitusmaterjalide tihedus ja kauba kaal

Tagasi
Kirjeldus

Selles juhendis on antud ehitusmaterjalide tihedusi ning ladustatavate materjalide ja kaupade tihedusi ja kaalusid. Neid andmeid kasutatakse tarindite projekteerimisel. Tiheduse ühikuks on kg/m­. Ainult katusekatte materjali puhul on kasutatud ühikut kg/m². Materjali või kaubaliigi kohta on esitatud nende iseärasustest tulenevalt tiheduse asemel koorma kaal siis, kui materjal on teraline, pulberjas või tükikaup. Tuletehnilisel projekteerimisel tehtava põlemiskoormuse arvutamise kohta on juhendi lõpus esitatud viiteid vastavale kirjandusele.