RT 103140-et

Personaliruumid

Tagasi
Kirjeldus

Selles juhendis on antud püsitöökohtade personaliruumide projekteerimisjuhiseid ning see on mõeldud abiks hankeplaani ja arhitektuuriprojekti koostamisel. Töötajate põhivajaduste osas tugineb juhend tööohutusseadusel ja -määrusel töökohtade ohutus- ja tervishoiunõuete kohta. Lisaks on antud teisigi heaks kiidetud projekteerimis- ja dimensioonimisjuhiseid, mis puudutavad eeskätt aktiivse liikumise esitatavaid nõudeid personaliruumidele.