RT 50-10755-et

Maaküte

Tagasi
Kirjeldus

RT-juhendkaardis on käsitletud hoone küttesüsteemi, milles soojusenergia saadakse soojuspumba abil pinnasest, kaljust või veest. Juhendkaardis on esitatud põhiteave maaküttesüsteemidest ja soojuspumpadest ning antud juhiseid seadmeruumi projekteerimiseks.