RT 66-11087-et

Tagasivoolusiibri kaev

Tagasi
Kirjeldus

Selles juhendis on käsitletud hoone ehituses vaja minevaid tagasivoolusiibrite kaeve. Varjendi sulgeventiili kaev on antud juhendis LVI 06-10502.