Ratu 12-0248-et

Kaevetööd. Kulud ja meetodid.

Tagasi
Kirjeldus

Käesolev juhend käsitleb kaevetöid ehitamisel.