Ratu 23-0275 et

BETOONIMINE. Kulud ja meetodid

Tagasi
Kirjeldus

Juhendkaart käsitleb hoone eri osade betoonimist ning sellega kaasnevaid ettevalmistusja järeltöid.