Ratu 24-0276 et

PEALEVALU, pealevalu ja vakumeerimine.Kulud ja meetodid

Tagasi
Kirjeldus

Juhendkaart käsitleb põranda- ja kandetarindite pealevalu ning pinna- ja vaakumtöötlust ning sellega kaasnevaid eel- ja järeltöid.