Ratu 25-0278 et

ÕÕNES- JA TT-PANEELIDE MONTAAŽ. Kulud ja meetodid

Tagasi
Kirjeldus

Juhendkaart käsitleb õõnes- ja TT-paneelide paigalduskoha väljamõõtmist ja märkimist, paigaldamist, õõnespaneelide vuukide sarrustamist ja monoliitimist ning TT-paneelide kinnitamist keevisliitega ja nende töödega seotud eel-, abi- ja järeltöid.