Ratu 26-0286 et

BETOONPINDADE EELTASANDAMINE,betoonpindade esmane tasandamine,torkreetimine.Kulud ja meetodid

Tagasi
Kirjeldus

Juhendkaart käsitleb betoonpindade lihvimist, esmast tasandamist tasandusseguga ja torkreetimist, vajalikke kaitsemeetmeid ja tellingutöid ning nende töödega seotud eel-, abi- ja järeltöid. Juhendkaart ei käsitle piikamist ja paikamist (vt Ratu 27-2087 „Piikamine ja paikamine”) ega vesipiikamist (vt Ratu 82-0207 „Vesipiikamine”).