Ratu 27-0287 et

BETOONI MEHAANILINE TÖÖTLEMINE, betooniparandused.Kulud ja meetodid

Tagasi
Kirjeldus

Juhendkaart käsitleb betoontarindite teemantpuurimist ja -lõikamist, rakestusvigade, betoonipritsmete ja halvasti tihendatud betooni eemaldamist piikamise ja lihvimise teel, betooniparandusi remondisegu ja torkreetbetooniga, pragude injekteerimist, kaitsemeetmeid ja tellingutöid ning nimetatud töödega seotud eel-, abi- ja järeltöid. Töömeetodi kirjeldus ei käsitle vesipiikamist (vt Ratu 82-0207 „Vesipiikamine”).