Ratu 41-0289 et

MÜÜRITÖÖD, TELLIS- JA KLAASPLOKKMÜÜRITISED. Kulud ja meetodid

Tagasi
Kirjeldus

Juhendkaart käsitleb tellistest ja klaasplokkidest välis- ja vaheseinte ladumist, tellislõõride ladumist ning nende töödega seotud eel-, abija järeltöid.