Ratu 51-0256 et

PUITTARINDITÖÖD, SEINAD. Kulud ja meetodid

Tagasi
Kirjeldus

Juhendkaart käsitleb puidust seinatarindi valmistamist platvormmeetodil ja traditsioonilisel meetodil. Töö hõlmab seinakarkassi püstitamist ja lisaroovide paigaldamist, alumise ja ülemise vöö paigaldamist, tarindi jäigastamist, akna- ja ukseavade tegemist, brigaadi tehtavaid transpordi-, mõõdistus- ja tellingutöid ning koristamist. Juhendkaart ei käsitle teiste hooneosade puittarinditöid (vt Ratu 51-0257, Ratu 51-0258 ja Ratu 51-0259). Samuti ei käsitle kaart ukse- ja aknatöid ega ehitusplaatide ja soojusisolatsiooni paigaldamist (vt Ratu 52-0261, Ratu 54-0263 ja Ratu 61-0112).