Ratu 51-0257 et

PUITTARINDITÖÖD. KELDRI-, KORRUSE- JA PÖÖNINGUVAHELAGI. Kulud ja meetodid

Tagasi
Kirjeldus

Juhendkaart käsitleb vahelaetalade ja tugilaudade paigaldamist, avade tegemist, brigaadi tehtavaid mõõdistus-, transpordi- ja tellingutöid ning koristamist. Kaart ei käsitle tuuletõkke ja soojustuse paigaldamist (vt Ratu 61-0112). Juhendkaart ei käsitle ka teiste hooneosade puittarinditöid (vt Ratu 51-0257, Ratu 51-028, Ratu 51-0259) ega ukse- ja aknatöid (vt 52- 0261).