Ratu 6012 et

Ehitustööde ohutusjuhendid (raamat)

Tagasi
Kirjeldus

Raamat sisaldab töödejuhatajaile ja töölistele suunatud tööohutusmaterjali. Ohutusjuhendid on toodud ehitustööde liikide kaupa ning sobivad tööde juhendamiseks ja koolituseks. Käsitletakse järgmisi ohutust puudutavaid teemasid: tööde tutvustamine alltöövõtjatele, ohutusplaanid, “vähe puudus” olukordadest teavitamise kord, isikukaitsevahendid, ergonoomiat parandavad abivahendid, välismaalastest töölistele tähelepanu pööramine, töödejuhataja ja töölise kohustused jne. Raamat on tõlgitud soome keelest, maht 96 lk. PDF-versioon on allalaetav kasutustunnustega. Paberraamatu hind Ehituskeskuses on 19.50 eur (koos km-ga)