Ratu 71-0307 et

KROHVIMINE. Kulud ja meetodid

Tagasi
Kirjeldus

Juhendkaart käsitleb sise- ja välispindade krohvimist lubi-, lubi-tsement-, tsement- ja kipskrohvidega. Kaart annab ülevaate kolme- ja kahekihilisest krohvimisest, ühekihilisest krohvimisest ning krohvimisest erisegudega ja erimeetodil. Krohvimine hõlmab brigaadi tehtavaid töid (restide, ventiilide ja nurgatugede kinnitamine, šabloonide valmistamine) ning abitöid (tellingutööd, segu valmistamine, kaitsete paigaldamine, pindade puhastamine, jäätmete koristamine, mõõdistamine).