Ratu 72-0308 et

PAHTELDAMINE. Kulud ja meetodid

Tagasi
Kirjeldus

Juhendkaart käsitleb seinte ja lagede pahteldamist koos aluspinna puhastamise, kaitsemeetmete jt abitöödega ning brigaadi tehtavaid mõõtmisi.