Ratu 73-0311 et

VÄLISMAALRITÖÖD. Kulud ja meetodid

Tagasi
Kirjeldus

Juhendkaart käsitleb puit- ja kivifassaadide, puitakende, soklite ja metallkatuste värvimist ja nende töödega seotud eel-, abi- ja järeltöid.